Adopcja z ulicy

Wszyscy chłopcy widoczni na stronie znaleźli podstawowe wsparcie. W tej chwili szukamy osób, które chciałyby dać szansę dzieciom zakwalifikowanym do Programu Orientacyjnego. Przejdź do strony "Tymczasowa adopcja z ulicy"

Adopcja z ulicy” to akcja polegająca na tak zwanej adopcji na odległość. Możesz uratować jednego chłopca od życia na ulicy. Dla każdego z podopiecznych szukamy osób, które chciałyby ich indywidualnie wspierać. W tej chwili część chłopców przebywa w ośrodku, gdzie zapewniamy im zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną i codzienne zajęcia, a także opłacamy szkołę. Wkrótce ma do nich dołączyć trzech chłopców, którzy kończy właśnie program orientacyjny. Czterej pozostali chłopcy z Programu Orientacyjnego będzie rozpoczynała szkołę w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Potrzebują nową odzież, obuwie, materiały szkolne. Będziemy również comiesięcznie dawać produkty żywnościowe ich rodzinom, by ich dzieci miały co jeść. Sześciu chłopców, którzy dłużej przebywają w ośrodku póki co ma zapewnione przynajmniej podstawowe wsparcie.

Chłopcy, Którzy Czekają Na Wsparcie

Anbessa
Anbessa
Haile
Haile
Shumbura
Shumbura
Mintesnot
Mintesnot
Desalegn
Desalegn
Bekele
Bekele

Chłopcy , którzy są już objęci wsparciem adopcyjnym:

Przejdź do zakładki „Historie dzieci„, aby dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych.

Każdy darczyńca będzie otrzymywał na maila, opis bieżącej sytuacji chłopca. Może również zadawać dodatkowe pytania. Ma prawo do korespondencji z nim za naszym pośrednictwem min. raz na miesiąc póki przebywa w ośrodku lub raz na pół roku po jego reintegracji.

Aby adoptować chłopca, musisz zadeklarować chęć comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 150 zł (cała kwota) lub 75 zł (połowa kwoty).

Jeśli z jakichś przyczyn darczyńca nie będzie chciał kontynuować wsparcia, oczywiście może je zaprzestać informując nas o tym.

W przypadku, gdy resocjalizacja się nie uda (z czym niestety trzeba się liczyć) natychmiast poinformujemy jego darczyńcę, który może wstrzymać swoje darowizny lub wybrać inne dziecko.

Aby zgłosić chęć adopcji, wypełnij poniższy formularz:

Każdy darczyńca będzie otrzymywał na maila, opis bieżącej sytuacji chłopca. Może również zadawać dodatkowe pytania. Ma prawo do korespondencji z nim za naszym pośrednictwem min. raz na miesiąc póki przebywa w ośrodku lub raz na pół roku po jego reintegracji.

Aby adoptować chłopca, musisz zadeklarować chęć comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 150 zł (cała kwota) lub 75 zł (połowa kwoty).

Jeśli z jakichś przyczyn darczyńca nie będzie chciał kontynuować wsparcia, oczywiście może je zaprzestać informując nas o tym.

W przypadku, gdy resocjalizacja się nie uda (z czym niestety trzeba się liczyć) natychmiast poinformujemy jego darczyńcę, który może wstrzymać swoje darowizny lub wybrać inne dziecko.

Aby zgłosić chęć adopcji, wypełnij poniższy formularz: