Projekt ośrodka resocjalizacyjnego

Przedstawiamy główne zadania ośrodka znajdującego się w Awassie.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

​Dzieci ulicy są zaproszone do dziennej świetlicy, w której organizujemy dla nich różne zajęcia edukacyjne, gry, zabawy i warsztaty z różnych dziedzin, a także zajęcia z psychologiem, motywacyjne, prelekcje na temat higieny, zdrowia i życiowych umiejętności. Dzieci są również informowane o możliwościach, jakie daje im ośrodek i zachęcane do przystąpienia do Programu orientacyjnego.
PROGRAM<br>ORIENTACYJNY

PROGRAM
ORIENTACYJNY

Na początku dzieci zostają przyjęte na krótki okres. Jest to czas obserwacji i tworzenia relacji zaufania. Głównym zadaniem pracowników i wychowawców jest zbadanie faktycznej sytuacji społeczno-rodzinnej dziecka (czy chodziło do szkoły, czy ma rodzinę, a jeśli tak co jest głównym źródłem utrzymania, czy żyje lub pracuje na ulicy, czy dziecko jest uzależnione od życia na ulicy itp.).
PROGRAM REHABILITACYJNY​​

PROGRAM REHABILITACYJNY​​

Część dzieci jest kwalifikowana do udziału w programie resocjalizacyjnym. Tymczasowo zamieszkują w ośrodku i przechodzą terapię pod okiem specjalistów. W ciągu dnia będzie odbywa się szereg różnorakich zajęć, w tym również lekcje wyrównawcze. Dzieciom są powierzone niewielkie obowiązki, dzięki którym zaczną uczyć się odpowiedzialności i współpracy z innymi.
PROGRAM REINTEGRACJI RODZIN

PROGRAM REINTEGRACJI RODZIN

​Jeśli sytuacja rodzinna na to pozwoli, dzieci wracają do swoich rodzin. Przedtem jednak jest wymagane odpowiednie przygotowanie rodziny przez pracowników socjalnych, zakup ubrań, mundurka, przyborów szkolnych, wsparcie materialne, a później stały kontakt rodziny z organizacją i kontrola frekwencji szkolnej i osiągnięć dziecka.​
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Rodzice dzieci niemogący znaleźć zatrudnienia dostają szansę odbycia szkoleń, kursów lub praktyk zawodowych, które przygotują ich do pracy w wybranej dziedzinie. Niektórzy z nich otrzymują potrzebne materiały do rozpoczęcia własnego interesu, takiego jak przygotowywanie posiłków czy szycie. Inni uzyskują pomoc w znalezieniu pracy. Projekty generujące dochód i przygotowanie zawodowe pozwolą rodzinom uniezależnić się finansowo od organizacji.​
PROGRAM REINTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM REINTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

W przypadku, gdy sytuacja rodzinna dziecka nie pozwala na jego reintegrację z rodziną, po ukończeniu Programu Resocjalizacyjnego, pracownicy projektu pomogą dziecku kontynuować edukację w szkole z Internatem, znaleźć opiekę zastępczą lub inne dogodne miejsce w społeczeństwie zależnie od wieku i stopnia samodzielności. Podopieczni będą wspierani aż do osiągnięcia niezależności.

Nasze aktualne zrzutki

Zobacz w jakich konkretnie celach możesz wspomóc naszą Fundacje:

Nie czekaj! Zostań naszym wolontariuszem