Aby wesprzeć działania fundacji możesz wykonać przelew na konto mBank:

Fundacja Dzieci Etiopii Barkot
ul. Brodzińskiego 4

41-800 Zabrze
57114020040000330278387250

Dla przelewów z zagranicy:
(konto walutowe EUR)
Fundacja Dzieci Etiopii Barkot
PL 80 1140 2004 0000 3512 1047 7877
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.
Skrytka pocztowa 2108
90-959 Łódź
SWIFT code: BREXPLPWMBK

 

Zbieramy pieniądze na prowadzenie ośrodka dla dzieci ulicy. Pragniemy pomagać konkretnym dzieciakom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Naszym celem nie jest rozdawanie pieniędzy, które często wzmaga roszczeniową postawę i ciągłe oczekiwanie na pomoc z zewnątrz. Potrzebujemy zaplecza, które pozwoli zmotywować dzieci do zmiany, wyciągnąć z ciężkiej sytuacji, sprawić, by wróciły do rodzinnego domu, dać wiedzę, umiejętności i perspektywy na przyszłość.