Historia Mumu

Mumu (7 lat) jest jednym z sześciorga dzieci swoich rodziców. Jego rodzina mieszka w małej chatce na obrzeżach Awassy. Nikt w rodzinie nie ma stałego źródła dochodu. Czasem udaje im się coś zarobić na drobnych jednodniowych pracach fizycznych jak np. sprzątanie. Ze względu na bardzo trudną sytuację w rodzinie, dzieci zaczęły wychodzić na ulicę, żebrząc o drobne i coś do zjedzenia. Mumu jest najmłodszym z nich, więc mamy nadzieję, że dzięki edukacji uda mu się żyć inaczej. Chłopiec chodził regularnie na zajęcia otwarte i zajęcia w ramach programu orientacyjnego. W tej chwili już potrafi trochę pisać i czytać. Od września chcemy wysłać go do szkoły, dlatego potrzebuje stałego wsparcia.