Historia Zelalema

Zelalem (6 l.) jest jednym z pięciorga dzieci. Rodzice jeżdżą często na wioskę, gdzie mają kawałek ziemi, na której mają uprawy, z czego mają niewielki dochód. Możliwe, że mają również prace dorywcze, do czego się jednak nie przyznają. Rodzice wydają się być problematyczni, zwłaszcza ojciec- możliwe, że ma problem z używkami. Starsze dzieci chodzą na ulicę, nie tylko by zdobyć coś dla siebie do zjedzenia, ale również wesprzeć rodzinę.

Zelalem wraz ze swoim starszym bratem był jednym z najbardziej systematycznych uczestników otwartych zajęć w ośrodku. Chce się uczyć i zmienić swoje życie. Mimo trudnej sytuacji życiowej jest stosunkowo grzecznym i zwykle pogodnym chłopcem.

W tej chwili chcemy z nim trochę więcej popracować. Jako że w domu nie ma odpowiedniej opieki, przyjęliśmy go na jakiś czas do ośrodka. W przyszości będziemy próbowali pomóc jego rodzinie uzyskać źródło dochodu.