Historia Mintesnot

Mintesnot (7 lat) mieszka w małym wynajętym mieszkaniu wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa. Mama nie jest w stanie obecnie pracować ze względu na opiekę nad niemowlakiem. Jego ojciec pracuje na tzw. „dniówki”, czyli jednego dnia udaje mu się znaleźć pracę, innego dnia nie. Dlatego też rodzina nie ma stałego źródła dochodu i ciężko im wyżywić całą rodzinę. Mintesnot chodził do szkoły, do pierwszej klasy podstawówki, ale ze względu na brak zeszytów, przyborów szkolnych, wyżywienia w domu przestał do niej chodzić. Nie mając pożywienia, ani żadnego zajęcia w ciągu dnia, zaczął się włóczyć z kolegami po okolicy. Trafił do ośrodka i bardzo regularnie uczestniczył w zajęciach otwartych, dlatego został przyjęty do programu orientacyjnego. Później fundacja zapisała go ponownie do szkoły i dała wszystkie potrzebne materiały. Obecnie chodzi do pierwszej klasy podstawówki, a jego rodzina otrzymuje comiesięczne wsparcie.