Tymczasowa adopcja z ulicy

Tymczasowa adopcja dotyczy dzieci, które są zakwalifikowane do Programu Orientacyjnego. Oznacza to etap przejściowy, którym jest dzienny pobyt w ośrodku. Mają regularne zajęcia, lekcje wyrównawcze, zabawy, czas na wypełnianie powierzonych obowiązków oraz utrzymanie higieny osobistej. W ciągu dnia są w ośrodku, a późnym popołudniem wracają do domów.

Obecnie siedmiu chłopców rozpoczęło Program Orientacyjny i szukamy dla nich indywidualnego wsparcia.

Dlaczego jest to adopcja tymczasowa?
Jeszcze wiele się może wydarzyć. Chłopcy mimo, że całe dnie spędzają na ulicy, często mają swoje domy i rodziny, do których wracają zawsze na noc. Jeśli wszystko pójdzie dobrze po miesiącu, może dwóch będziemy szukać stałego wsparcia, by chłopcy mogli chodzić do szkoły. Ich koszty utrzymania w ośrodku wynoszą około 150 zł miesięcznie (m.in. ubrania, wyżywienie, środki czystości, opieka medyczna, wizyty rodzinne, materiały edukacyjne). UWAGA: Osoby, dla których kwota 150 zł jest za duża, a chciałyby „adoptować” pokrywając połowę tych kosztów (tj. 75 zł) proszone są o zaznaczenie formularzu opcji „połowa kwoty”.

Chłopcy, Którzy Czekają Na Wsparcie

Anbessa
Anbessa
Haile
Haile
Shumbura
Shumbura
Mintesnot
Mintesnot
Desalegn
Desalegn
Bekele
Bekele
Andualem
Andualem

Osoby deklarujące wsparcie dla wybranego chłopca:

  • deklarują wsparcie finansowe jedynie na 1 miesiąc. Wypełniają formularz, a następnie wykonują przelew w wysokości 150 zł (lub 75 zł) na konto Fundacji, w tytule “Adopcja [+imię chłopca]”
  • otrzymają cotygodniowe krótkie relacje ze zdjęciami na maila na temat wybranego chłopca
  • na tydzień przed zakończeniem pierwszego miesiąca (o ile chłopiec będzie wytrwale do nas przychodził) otrzymają maila z pytaniem o chęć kontynuacji adopcji.
  • będą miały satysfakcję, że dały szansę na totalną zmianę życia jednego dziecka ulicy w Awassie

Deklaracja 1-miesięcznego wsparcia: