Fundacja jest młodą organizacją założoną w 2018 roku.

Założycielka Magdalena Soboka służyła na misji w Etiopii jako Świecka Misjonarka Kombonianka. Pracowała głównie w szkole, ale swój czas zawsze rozdzielała na różne działania na rzecz Kościoła, ubogich, katolickiej młodzieży, kobiet, więźniarek. Żyjąc w Awassie, dużym rozwijającym się mieście, na co dzień spotykała się z narastającym problemem dzieci ulicy, wobec którego czuła się bezradna i który to nie dawał jej spokoju. Coraz więcej myślała o projekcie, który pozwolił by dać szansę tym (jak to mawiał św. Daniel Comboni) najuboższym i najbardziej opuszczonym. Ostatecznie postanowiła, że po powrocie do Etiopii otworzy ośrodek resocjalizacyjny dla dzieci ulicy, a fundacja ma jej w tym pomóc.

Obecnie do Fundacji należą 3 osoby, którym los dzieci ulicy nie jest obojętny. Razem starają się planować i urzeczywistnić projekt ośrodka resocjalizacyjnego dla dzieci ulicy.

Do Fundacji należą:
Magdalena Soboka – Fundator i Prezes Fundacji.
Danuta Szydłowska
Jerzy Fiec